Over onze diagnostiek

Iedere behandeling start met het gezamenlijk in kaart brengen van factoren die verband houden met de klachten en deze in stand houden. Daar vanuit bepalen we aangrijpingspunten voor de behandeling. 

 

Behandelingen

Op indicatie kan YouSense psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren om beter te begrijpen waar bepaalde klachten mee samenhangen en om beter passend behandelbeleid te bepalen. Bijvoorbeeld als er vragen bestaan over het intelligentieniveau (intelligentieonderzoek). Ook kunnen wij als de vraag is in hoeverre de klachten passen bij een ontwikkelingsstoornis (ADHD of autismespectrumstoornis) hier onderzoek naar doen. Ook kunnen wij sociaal-emotioneel onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek uitvoeren.

ADHD onderzoek

Meer over deze behandeling

Autisme onderzoek

Meer over deze behandeling

Intelligentie onderzoek

Meer over deze behandeling

Persoonlijkheidsonderzoek

Meer over deze behandeling

Sociaal emotioneel onderzoek

Meer over deze behandeling