Over onze ouderbegeleiding

YouSense biedt ouderbegeleiding in verschillende vormen. Ouderbegeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag van het kind via de ouders.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding in de vorm van psycho-educatie
Er wordt uitleg gegeven over de problematiek van het kind en hoe de problematiek te begrijpen.

Ouderbegeleiding in combinatie met behandeling van het kind
Gelijktijdig met de individuele behandeling van het kind vinden er gesprekken plaats met ouders ter ondersteuning van de behandeling. Enerzijds zal er ruimte zijn voor uitleg over de behandeling die het kind krijgt, anderzijds zal worden besproken hoe ouders ouders het kind buiten de therapiesessies om kunnen helpen met dat wat er besproken is binnen de therapiesessie. Bijvoorbeeld door het oefenen van bepaalde vaardigheden.

Ouderbegeleiding in de vorm van mediatietherapie

Mediatietherapie is gericht op de ouders, met als doel om via de ouder de problematiek van het kind te veranderen. Ouders krijgen uitleg, handvatten aangereikt en leren vaardigheden om hun kind te ondersteunen in de gedragsverandering.