Gezinsproblemen

Binnen elk gezin is er wel eens ruzie of zijn er communicatieproblemen. Binnen een gezin kunnen de moeilijkheden zo groot worden dat jullie er zelf niet meer goed uitkomen. Misschien maak je je zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van je kinderen. Gezinsproblemen hebben vaak een effect op hoe jullie je als gezinsleden voelen en kan ook zijn weerslag hebben op het gedrag van de gezinsleden buitenshuis.

Ouders kunnen een gevoel hebben van machteloosheid waarin ze gebrek aan invloed ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Soms is er veel stress in gezinnen of hebben gezinnen veel met elkaar meegemaakt. Iedereen gaat anders om met stress en nare ervaringen. Dit kan tot onderlinge ingewikkeldheden leiden als je elkaar niet goed begrijpt.

Bij YouSense zullen we samen met de gezinsleden onderzoeken wat er gebeurt in de interactie met elkaar. We zullen samen patronen zichtbaar maken en bekijken welke patronen jullie graag zouden willen veranderen. Dit kan middels systeemtherapie of gezinstherapie, maar ook vanuit (een combinatie van) ouderbegeleiding en individuele therapie.

 

Meer informatie over de behandeling van gezinsproblemen?

Wil je meer informatie over behandeling van gezinsproblemen? Bel dan Miranda Tong Sang op 0297 – 267101 of mail je contactgegevens naar: info@yousense.nl

Benieuwd naar onze behandelaren? Daarvoor verwijzen we je graag naar de pagina: behandelaren.