Terug naar over ons

Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag

AGB-code:

BIG-registratienummer:

Orthopedagoog

Linda Korrel

Linda werkt als orthopedagoog en wist van jongs af aan dat zij dit werk wilde doen. Door haar oplossingsgerichte en positieve insteek lukt het haar om echt contact te maken en op een opbouwende manier iemand te confronteren met zijn/haar eigen gedrag. Met oprechte nieuwsgierigheid en zonder oordeel gaat zij in gesprek en vervolgens met praktische insteek doelgericht aan de hulpvraag te werken.

Linda heeft na haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening de studie Orthopedagogiek afgerond. Momenteel is zij bezig zich te specialiseren als Cognitief Gedragstherapeut. Haar werkervaring heeft zij opgedaan binnen de (licht) verstandelijke gehandicaptenzorg en GGZ waar zij haar systemische blik heeft vastgehouden in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders.

Linda staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en is lid van de Vereniging voor gedrag en cognitieve therapie (VGCt).