Kop Op Ouders

Kop Op Ouders is een e-Health behandeling voor ouders die kampen met stress, psychische problemen of verslavingen en die hier hulp bij willen. In de online cursus leer je hoe je je kan ontspannen en hoe je de ouder kan zijn die jij graag wilt zijn. De cursus behandelt thema’s als het bespreekbaar maken van je eigen problemen, het voorkomen van problemen bij je kind, praktische opvoedtips en goed genoeg ouderschap. 

KopOpOuders wordt binnen YouSense aangeboden in samenwerking met het Trimbos Instituut. Binnen YouSense zal KopOpOuders altijd onderdeel zijn van een breder behandelaanbod en worden begeleid door een van de therapeuten.