Diagnostiek

ADHD Onderzoek

ADHD is de afkorting voor de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hierbij vindt je kind het moeilijk om zijn aandacht ergens bij te houden en gedraagt hij zich erg druk (hyperactief). Iedereen laat weleens druk gedrag zien of heeft moeite met goed opletten, maar een kind met ADHD heeft hier erg vaak last van. Elk kind is anders, dus ook alle kinderen met ADHD. Iedereen kan het op een andere manier ervaren.

 

ADD is de afkorting voor de Engelse term Attention Deficit Disorder (dus ADHD zonder de H van hyperactief). Je kind heeft last van veel gedachten en heeft moeite om zijn aandacht vast te houden en zich te concentreren. Hij is dromerig en vergeetachtig en vindt het lastig om taken te plannen. Elk kind is anders, dus ook alle kinderen met ADD. Iedereen kan het op een andere manier ervaren.

Wanneer klachten gesignaleerd worden door ouders, leerkracht, huisarts, het kind zelf, verwijzers of behandelaren kan er reden zijn om aan te melden voor onderzoek naar ADHD. We zullen dan in samenwerking met je kind en zijn/haar ouders informatie verzamelen over zijn/haar ontwikkeling en het functioneren thuis, op school en in de vrije tijd. Als we de informatie hebben gebundeld zullen we onze bevindingen aan je kind en de ouders terugkoppelen. Uiteraard zullen we ook een behandeladvies geven.