Schoolproblemen

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school. Ze leren daar allerlei nieuwe dingen, hebben leeftijdgenoten om zich heen en moeten omgaan met leerkrachten. Om goed te kunnen profiteren van de schoolse omgeving en zich te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen op school.

School is een omgeving met andere eisen en verwachtingen dan thuis. Problemen die thuis niet zo spelen komen op school soms wel naar voren.

Sommige ouders horen terug van de leerkracht dat zij aandachtsproblemen, snelle afleidbaarheid of impulsief gedrag zien bij hun kind. Ook kan school aangeven dat een kind gedragsproblemen laat zien op school of dat er zorgen zijn over hoe het kind aansluiting vindt bij andere kinderen.

Schoolproblemen kunnen ook te maken hebben met specifieke leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie of een non-verbale leerstoornis. YouSense heeft geen specifieke expertise op het gebied van (diagnostiek van) leerproblemen.

Er kunnen veel redenen zijn waarom het minder goed gaat op school. Daarom vinden wij het bij YouSense belangrijk om samen te onderzoeken wat er speelt en hoe het gedrag van het kind zich verhoudt tot de omgeving waarin het kind opgroeit. Wij zullen hier in overleg met jullie als ouders ook school in betrekken.

Meer informatie over de behandeling van schoolproblemen?

Wil je meer informatie over behandeling van schoolproblemen? Bel dan Miranda Tong Sang op 0297 – 267101 of mail je contactgegevens naar: info@yousense.nl

Benieuwd naar onze behandelaren? Daarvoor verwijzen we je graag naar de pagina: behandelaren.