Onze werkwijze

Onze werkwijze tijdens behandelingen is zo persoonlijk mogelijk. We zijn oordeelvrij en niet beschuldigend of oordelend. We zijn open en accepteren je zoals jij bent. Samen met jou bespreken we je vragen en zorgen, om deze in jouw relationele context te plaatsen. Hierin kiezen we dus voor een systeemgerichte aanpak. Om te zorgen dat we goed met jou samenwerken, werken we volgens CODA-e. Dat leggen we je graag hieronder uit. 

Systemische werkwijze

De systeemgerichte aanpak is een vorm van psychotherapie, waarbij we jouw hulpvraag zien in de complexe samenhang met het ‘systeem’. Als we spreken over het ‘systeem’ bedoelen we daarmee je gezin en de biologische, wettelijke, effectieve, geografische en historische banden die hierbij komen kijken. Kenmerkend voor systemen zijn de culturele en religieuze achtergrond, maatschappelijke positie en patronen. Daarnaast hebben wij oog voor de bredere omgeving waarin je leeft, zoals school, werk en sociale contacten.

We behandelen met een systemische werkwijze, omdat we hiermee zicht krijgen op de interacties tussen jou en je ‘systeem’, in samenhang met jouw hulpvraag. Wat deze behandelmethode kenmerkt, is dat er altijd ruimte is om de voor jou belangrijke personen mee te nemen naar de gesprekken én dat wij waar gewenst bij jou thuis of op school kunnen komen. Uiteraard is dit altijd jouw eigen keuze.

CODA-e denk- en doe kader 

CODA-e staat voor Contact, Ordening, Doelen, Actie en Evaluatie. Het is een werkwijze die ons handvatten geeft om jou te behandelen, ongeacht je achtergrond. Hieronder nemen we de vijf stappen met je door: 

1. Aanmelding 

De behandeling begint uiteraard bij het eerste contact: de telefonische aanmelding. Na je aanmelding nemen we contact met je op om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Naar dit gesprek mag je als je wil, altijd een familielid, vriend, goede kennis of verwijzer meenemen. Bij kinderen gaan we ervan uit dat in principe de ouders/verzorgers aanwezig zijn.

2. Kennismaking & intakefase

Na het eerste telefonische contact vindt het kennismakingsgesprek plaats met een behandelaar waarvan wij denken dat hij of zij bij jou past. In dit gesprek staat jouw vraag aan ons centraal. Op basis daarvan bespreken we of we je kunnen helpen, maar kun jij ook besluiten of je hulp van ons wil. 

Ook bespreken we wat er goed gaat en welke oplossingen eerder hebben gewerkt. Op basis van deze informatie maken we samen met jou een behandelplan waarin wij een werkdiagnose samenstellen en een voorstel tot behandeling doen. Hierover mogen indien gewenst je naasten, zoals familie en vrienden, meedenken. In dit plan beschrijven we samen waar we aan gaan werken, hoe en met wie we hieraan gaan werken en binnen welke termijn we het gewenste resultaat willen bereiken. We doen wat nodig is, zodat jij weer zo snel mogelijk voldoende vertrouwen hebt om zelf verder te gaan. 

In dit gesprek bespreken we ook in samenspraak met jou wie een passende behandelaar is. Dit bepalen we op basis van een persoonlijke klik, de kennis, de kunde en de ervaring van de behandelaar. Dit zijn namelijk elementen die belangrijk zijn voor een goed resultaat van je behandeling.

Vanaf dat moment zal deze behandelaar ook jouw contactpersoon zijn. 

3. Behandeling

Nadat we een behandelplan zijn overeengekomen gaan we dit met elkaar uitvoeren. Regelmatig bespreken we of je nog tevreden bent over de behandeling en of er zaken zijn die we moeten bijstellen. 

4. Afronding 

In deze fase bespreken we de resultaten met elkaar. Ben je tevreden? Welke adviezen wil je jezelf geven ter verbetering? 

Samen besluiten we of de behandeling voldoende is, of dat er in de toekomst nog iets extra nodig is. 

5. Nazorg 

Na de behandeling staan wij nog steeds voor je klaar bij een eventuele terugval of crisis. Voor zowel jou, als voor je naasten. Samen bepalen we wat de volgende stappen zijn. Is er een follow-up sessie nodig? Moeten we de crisisdienst of politie inschakelen? Of is er een verwijzing naar je huisarts nodig? 

 

We zijn er voor je. Dichtbij en zo persoonlijk mogelijk.

Wij doen altijd onze uiterste best om iedereen goed te helpen. Ben je toch ontevreden, bekijk dan hier de klachtenprocedure.

Wij voldoen aan de kwaliteitstandaarden van de generalistische basis – en specialistische GGZ. In het Kwaliteitsstatuut YouSense staat omschreven hoe wij werken en onze kwaliteit waarborgen.

Hoe meld je je bij ons aan als volwassene?
Stappenplan voor volwassenen
Hoe meld je een minderjarige aan?
Stappenplan voor kinderen en jongeren