Traumabehandeling

Voor het verwerken van ingrijpende, nare ervaringen, zoals bijvoorbeeld een pestervaringen, een (verkeers)ongeluk, meemaken van geweld, een scheiding, overlijden van een belangrijk persoon, medische handelingen en pesterijen kan YouSense onder andere de volgende twee soorten bewezen effectieve vormen van traumabehandeling toepassen: Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Traumabehandeling

Bij YouSense wordt zoveel mogelijk gewerkt met wetenschappelijk bewezen effectieve trauma-behandelmethoden. Deze methoden lichten we hieronder toe.

EMDR therapie

Meer over deze behandeling

TF-CBT

Meer over deze behandeling