Kosten & Vergoedingen

Kosten & vergoedingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de kosten en vergoedingen van onze behandelingen. Aan iedere behandeling gaat een kennismakingsgesprek vooraf. Vervolgens kun je besluiten of je gebruik wilt maken van het behandelaanbod van YouSense.

Vergoedingen

Kinderen tot en met 17 jaar

Voor de zorg die door YouSense geleverd wordt hebben wij contracten binnen de specialistische jeugdhulp met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen.  

 

Dit betekent dat de zorg volledig wordt vergoed als je kind woonachtig is in een van deze gemeentes. Hiervoor is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig of een doorverwijzing vanuit het jeugdteam van de gemeente.

 

Volwassenen

Onze zorg aan volwassenen valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering. Dit betekent dat je wettelijke eigen risico wordt aangesproken. Wij hebben er bewust voor gekozen om ongecontracteerd te werken, zodat wij onze zorg persoonlijk afgestemd en vanuit onze visie kunnen inrichten. Dit betekent dat de verzekeraar onze zorg deels vergoed, wat meestal neerkomt op ca. 60 tot 100%, afhankelijk van welke polis je hebt. Een restitutiepoli vergoedt over het algemeen 100%. Wij adviseren om contact met je zorgverzekeraar op te nemen om na te vragen wat jouw verzekeraar precies vergoedt. 

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarin het vermoeden van een diagnose staat en wordt verwezen naar de basisgeneralistische GGZ of specialistische GGZ. Indien gewenst, kun jij of je huisarts contact opnemen met YouSense voor meer informatie hierover.

Omdat wij het belangrijk vinden om toegankelijk te blijven voor iedereen, zullen wij als je minder financieel draagkrachtig bent met jou het gesprek aangaan om te bespreken hoe om te gaan met het bedrag dat niet vergoed wordt. 

 

Onverzekerde/particuliere zorg

Als je niet voor vergoede zorg in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat bepaalde behandelingen (zoals partnerrelatietherapie) niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, dien je de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Voor de behandelingen voor de jeugd geldt het volgende: Sessies duren afhankelijk van jouw wens, de inhoud en methode van de behandeling 45 tot 60 minuten. De kosten per sessie van 60 minuten (voor zowel onderzoek als behandeling) bedragen afhankelijk van wie de zorg levert ca. €80 tot €180. Daarnaast wordt ook de tijd die besteed wordt aan b.v. verslaggeving en overleg in rekening gebracht. De geleverde zorg is btw-vrijgesteld. 

De kosten voor relatietherapie bedragen €160 per 60 minuten.

De tarieven voor niet vergoede zorg voor volwassenen liggen afhankelijk van de behandelaar op ca. €120 tot €200 per 60 minuten. Dit bedrag is inclusief tijd die besteed wordt aan verslaglegging, voorbereiding en overleg.

Vanuit de praktijk ontvang je de factuur voor de geleverde zorg, die je direct aan YouSense betaalt. Omdat de tussenkomst van je zorgverzekeraar of gemeente hier niet nodig is, hoeft er geen informatie over je behandeling en diagnose aan je zorgverzekeraar of gemeente te worden gestuurd. 

Meer informatie

HIER vind je een nadere uitleg over de vergoeding van onze zorg in 2024.

En HIER vind je een overzicht van de (NZa)-tarieven die wij hanteren in 2024.

Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen? Dan kun je contact opnemen met Miranda Tong Sang.

 

Miranda Tong Sang: 0297 – 267101 , info@yousense.nl.