Missie en visie

 

Missie
We willen binnen onze regio een betekenisvolle en betrouwbare rol spelen in het dichtbij brengen van psychische zorg voor jong en oud met oog voor de betekenisvolle relaties van de client omdat wij erin geloven dat emotioneel herstel juist ook in relatie tot anderen plaatsvindt. Wij streven naar het bieden van een tijdelijke veilige haven van waaruit we mensen versterken zodat zij weer vertrouwen op dat zijzelf met het eigen netwerk moeilijkheden voldoende het hoofd kunnen bieden.

Visie

Wat onze visie kenmerkt, is dat we relationeel denken en handelen, trans disciplinair werken en behandelen in afstemming op ieders persoonlijke ontwikkeling en behoeftes. Wij gaan samen op zoek naar de betekenis van de klachten en vraag. Daarbij werken wij waar nodig outreachend en gaan we bijvoorbeeld mee naar school of gaan we op huisbezoek.   

Wij vinden het belangrijk om gebruik te maken van inzichten uit verschillende disciplines om te komen tot een geïntegreerde analyse van de hulpvraag en samenhang van de problemen. De mens bestaat tenslotte uit een samenspel van onder meer lichaam, geest, emoties, gedachten, gedrag en relaties. Ook denken en handelen wij trans diagnostisch: wij gaan ervan uit dat dezelfde onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende klachten of stoornissen of deze klachten of stoornissen in stand houden. 

Tijd en ruimte nemen voor reflectie tijdens en over onze behandelingen staat bij ons hoog in het vaandel. Zonder reflectie kan je niet leren