Terug naar over ons

Aanwezig: maandag, woensdag en vrijdag, locatie Aalsmeer

AGB-code: 94-109163

BIG-registratienummer:

Orthopedagoog en speltherapeut

Mireille de Vries

Mireille is enthousiast, open en heeft een positieve instelling waarmee ze makkelijk contact legt. Ze denkt in mogelijkheden en kansen, is oprecht geïnteresseerd en accepteert mensen om wie ze zijn. Haar expertise bestaat uit het behandelen van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen. Daarnaast begeleidt zij de ouders met vragen en kwesties rondom opvoeding van jonge kinderen, pubers en adolescenten. 

Mireille heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna ze is gaan werken in de jeugdzorg. Daarbij heeft zij zich vooral gericht op kinderen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder met autisme. Later heeft zij een orthopedagogische praktijk aan huis gehad en verschillende jaren een medisch-commerciële functie bekleed. Vanaf 2017 heeft zij zich in toenemende mate gericht op de zorg voor kinderen en ouders. Ze zei haar commerciële functie vaarwel en is zich gaan focussen op haar werk als orthopedagoog, speltherapeut en scheidingscoach. Zij is bezig met de opleiding tot systeemtherapeut. Nu werkt ze 3 dagen per week bij Mindworkx, de voorloper van YouSense. Daarnaast werkt ze als ervaringsdeskundige samen met advocaten/mediators om gezinnen in verschillende fasen van het echtscheidingstraject te ondersteunen.

Ze vindt het erg belangrijk om bij kinderen en jongeren te kijken naar de context en de omgeving waarin het kind of de jongere zich bevindt. Zij betrekt daarbij ook de thuis- en schoolsituatie. Tijdens haar probleemanalyses en behandelingen maakt zij onder andere gebruik van technieken uit de speltherapie. Dit is een effectief hulpmiddel dat het kind in de gelegenheid stelt zich te ontspannen zodat het gemakkelijker kan communiceren over gedachten en gevoelens. Daarnaast maakt Mireille gebruik van NLP technieken (neuro linguïstisch programmeren). Dit is een krachtige methode is om negatieve gevoelens, emoties en ervaringen te neutraliseren.

Mireille is lid van de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).