Diagnostiek

Autisme onderzoek

Sommige kinderen en jongeren ontwikkelen zich anders dan leeftijdgenoten. Het kan zijn dat je kind veel moeite heeft met kleine verandering of dat het voor hem of haar heel belangrijk is om dingen veel op dezelfde manier te doen. Ook kan het zijn dat hij of zij het moeilijk vindt om te begrijpen wat iemand anders bedoelt of andersom. Bij kinderen met autisme wordt alles wat het kind ervaart anders verwerkt. Er zijn veel verschillende soorten autisme en iedereen kan het op een andere manier ervaren.

Wanneer klachten gesignaleerd worden door ouders, leerkracht, huisarts, het kind zelf, verwijzers of behandelaren kan er reden zijn om aan te melden voor onderzoek naar autisme. We zullen dan in samenwerking met het kind en zijn/haar ouders informatie verzamelen over zijn/haar ontwikkeling en het functioneren thuis, op school en in de vrije tijd. Als we de informatie hebben gebundeld zullen we onze bevindingen aan het kind en de ouders terugkoppelen. Uiteraard zullen we ook een behandeladvies geven.