Ouder-kind psychotherapie

Kinderen maken enorme ontwikkelingen door, waarbij iedere fase in het ouderschap nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Zeker als er extra zorgen zijn. Ouder-kind psychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is voor ouders van een baby of een jong kind, die vastlopen in de relatie tussen hen en hun kind. Dit kan samen gaan met klachten bij het kind, zoals veelvuldig huilen, extreme driftbuien, angsten, moeilijk eten en slaapproblemen. 

Ouder-kind psychotherapie houdt in dat ouders samen komen spelen in de spelkamer. In overleg wordt er regelmatig gebruikgemaakt van video-opnames die door samen met de therapeut worden teruggekeken om het proces tussen ouder en kind te ondersteunen. Het contact tussen ouder en kind kan verbeteren, en beiden kunnen groeien in zelfvertrouwen. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden.