Terug naar over ons

Aanwezig: maandag, dinsdag om de week, donderdag en vrijdag

AGB-code:

BIG-registratienummer:

Vaktherapeut

Margiena van der Roest

Margiena is opgeleid als muziek- en beeldend therapeut. Zij heeft vele jaren gewerkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. In de loop der jaren heeft ze zich ontwikkeld tot een allround-hulpverlener met veel ervaring op het gebied van trauma en echtscheidingsproblematiek. Ze heeft een open blik en is nieuwsgierig naar het verhaal dat achter de klacht van de persoon schuilgaat. Aansluiten, afstemmen, vertrouwen en erkenning geven zijn de sleutelbegrippen. Ze laat de ander met afstand naar diens eigen situatie kijken, waardoor ruimte voor verandering ontstaat. Dit proces vindt al pratende, al ervarende en al doende plaats.
Zij volgt momenteel de masteropleiding tot Levenslooppsycholoog.

Margiena staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).