Diagnostiek

Intelligentie onderzoek

Intelligentie is één van de belangrijke voorspellers van schoolprestaties. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden iemand misschien meer moeite heeft.

YouSense kan intelligentie onderzoek uitvoeren voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen als er vragen bestaan over het intelligentieniveau. Een intelligentietest kan ook worden afgenomen als onderdeel van een breder diagnostisch onderzoek.