Trauma en PTSS

Iedereen maakt wel eens iets naars en ingrijpends mee. Je kan deze ervaring verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Dit kan betekenen dat je je anders voelt, gedraagt, denkt of reageert. We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstige beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

In elke leeftijdsfase zijn er andere signalen. Kleine kinderen, die een schokkende gebeurtenis nog niet goed kunnen duiden, uiten zich heel anders dan oudere kinderen en volwassenen, die al veel meer begrip hebben van wat er om hen heen gebeurt. Als je je afvraagt of de klachten die je bij jezelf of je kind voortkomen uit het meemaken van één of meer nare ervaringen dan kunnen wij vanuit YouSense meedenken. Om te voorkomen dat traumatische ervaringen tot verergering van klachten leiden, is het belangrijk om in een vroeg stadium hulp in te schakelen.

Meer informatie over de behandeling van traumatische klachten en PTSS?

Wil je meer informatie over traumabehandeling? Bel dan Miranda Tong Sang op 0297 – 267101 of mail je contactgegevens naar: info@yousense.nl

Benieuwd naar onze behandelaren? Daarvoor verwijzen we je graag naar de pagina: behandelaren.