Terug naar over ons

Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag

AGB-code: 90-104344

BIG-registratienummer: 2904474930

Systeemtherapeut, vaktherapeut en EMDR-therapeut

Esther de Wildt

Esther werkt als systeemtherapeut en haalt haar inspiratie uit oprecht contact, gelijkwaardigheid, samenwerken en aansluiten bij de cliënt. Ze is een warme, eerlijke persoonlijkheid en flexibiliteit, creativiteit en humor zijn voor haar belangrijke eigenschappen.

Esther is altijd bezig met ontwikkelen en bijscholen. Voordat ze geregistreerd systeemtherapeut werd, heeft ze opleidingen gevolgd en gewerkt als vaktherapeut beeldend en psychiatrisch verpleegkundige. Zij is opgeleid in een transculturele systeembenadering en heeft daardoor veel interesse en kennis in diversiteit en andere culturen. Ze is opgeleid in EMDR bij volwassenen en kinderen, heeft een opleiding over vroegkinderlijk trauma afgerond, heeft een post-HBO opleiding seksuologie en is geschoold in het Vat van Zelfwaardering.  

In de afgelopen 30 jaar heeft zij ervaring opgedaan in het werken met en behandelen van volwassenen, ouderen en kinderen in de psychiatrie, de jeugdzorg, de vrouwenhulpverlening en met huiselijk geweld in de forensische psychiatrie.

Esther staat ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) en het register vaktherapie.

Esthers passie: het vinden en creëren van de verbinding met de cliënten en tussen cliënten en hun belangrijke naasten 

Esther is een toegewijd Systeemtherapeut, Vaktherapeut en trauma-therapeut bij YouSense. Ze legt ze uit wat haar drijfveer is in het werk met mensen die op één of ander manier vastlopen in hun leven.

Esther heeft een passie voor het scheppen van ruimte in vastgelopen relaties, zodat iedereen weer naar elkaar kan luisteren, elkaar kan zien en elkaars gevoelens kan valideren. Ze richt zich op het begrijpen van iemands levensverhaal en de onderliggende pijn bij elke betrokken persoon en brengt die pijn onder woorden. Wanneer deze pijn erkend en gehoord wordt, zowel door Esther als door de betreffende persoon zelf, ontstaat er subtiel de ruimte om ook naar de pijn van de ander te luisteren en deze te zien.

Esther streeft er altijd naar om die kostbare ruimte te creëren waarin iedereen de intenties van de ander weer kan waarnemen. Ze helpt mensen begrijpen wat hen pijn heeft gedaan en  moedigt hen aan om dit naar elkaar toe te erkennen. Esther begrijpt, en daarom past de filosofie van YouSense zo goed bij haar, dat mensen elkaar nodig hebben om gezien en gehoord te worden, zodat ze weer liefde kunnen voelen en geven. Als dit lukt, is Esther pas tevreden.

Haar passie ligt in het vinden  van aansluiting door aandacht te hebben voor kwetsingen en nare ervaringen, door begrip te hebben voor de wijze waarop iemand zich heeft leren beschermen om herhaling van pijn te voorkomen. Pas als mensen zich begrepen , gehoord en gezien ervaren komt er ruimte voor nieuwe perspectieven en ruimte voor het verhaal van de ander. Dat is waar Esther voor staat in haar werk bij YouSense.