Wie is YouSense?

Op deze pagina vind je als (huis)arts, hulpverlener of medewerker van een zorginstelling alle informatie die je nodig hebt over welke zorg YouSense biedt en hoe je naar ons kan verwijzen. 

Snel hulp nodig? Bel ons! 0297 – 267101 of mail naar info@yousense.nl

Aanmelden cliënt

YouSense is een kleine, lokaal georiënteerde psychologiepraktijk voor jong en oud. Wij bieden persoonlijk afgestemde psychische zorg aan mensen zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt en bij de behandelingen de eigen regie en autonomie behoudt. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en wederzijds respect gaan we het contact met elkaar van mens tot mens aan. 

YouSense heeft locaties in Aalsmeer en Amstelveen.

Onze visie en werkwijze 

Bij YouSense zijn onze behandelingen zo goed mogelijk afgestemd op onze client. Verder behandelen we met een relationele blik: we beogen zicht te krijgen op de interacties tussen de aangemelde cliënt en zijn of haar ‘systeem’, in samenhang met zijn of haar hulpvraag. 

Wat onze visie kenmerkt, is dat we de relationele context meenemen in onze behandelingen, transdisciplinair werken en behandelen in afstemming op ieders persoonlijke ontwikkeling. Ook denken en handelen wij transdiagnostisch: wij gaan ervan uit dat dezelfde onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende stoornissen of deze stoornissen in stand houden. Tijd en ruimte nemen voor reflectie over onze behandelingen vinden wij erg belangrijk ten dienste van de kwaliteit van onze zorg. Daarbij werken wij waar nodig outreachend en gaan we bijvoorbeeld mee naar school of gaan we op huisbezoek. 

Onze diagnostiek en behandelmogelijkheden

Zowel voor jeugd als volwassenen hebben wij een breed aanbod aan diagnostiek en behandelmogelijkheden

Doelgroep

Wij behandelen kinderen (en hun gezin) vanaf ca. 4 jaar en volwassenen. Juist omdat wij een transdiagnostische visie hebben behandelen we een breed scala aan klachten en problematieken, die zowel licht als complex van aard zijn. Voor de jeugd valt onze zorg onder de (gecontracteerde) specialistische jeugdhulp. Voor volwassenen bieden wij zorg in zowel de basis GGZ als specialistische GGZ.

Wordt onze zorg vergoed?

Ja. Zie hiervoor de pagina: Vergoedingen.

Vragen of doorverwijzen?

Wij zijn per telefoon of mail bereikbaar voor vragen en aanmeldingen. Neem hiervoor contact met ons op. Juist ook als je nog niet weet in hoeverre een cliënt bij ons thuis is, denken wij graag met je mee! 

Indien je een cliënt wilt doorverwijzen naar YouSense kan dat eenvoudig via Zorgdomein. Cliënten mogen ons ook zelf benaderen om zich aan te melden, hiervoor kunnen ze contact opnemen. Omdat wij het belangrijk vinden om persoonlijk contact te leggen met onze cliënten, zullen wij altijd binnen 48 uur telefonisch contact opnemen met de cliënt nadat wij een aanmelding hebben ontvangen. 

Wachttijd

De huidige wachttijd voor behandelingen is op onze homepage te vinden.