Doelgroep

Wij behandelen kinderen (en hun gezin) vanaf ca. 4 jaar en volwassenen. Juist omdat wij een transdiagnostische visie hebben behandelen we een breed scala aan klachten en problematieken, die zowel licht als complex van aard zijn. Voor de jeugd valt onze zorg onder de (gecontracteerde) specialistische jeugdhulp. Voor volwassenen bieden wij zorg in zowel de basis GGZ als specialistische GGZ.